Om oss

Om oss

Kort om Norsk Slam

Norsk Slam er et nasjonalt drift- og administrasjonssenter for spredte avløp, private og kommunale septiktanker og slamavskillere. Utviklet av norske kommuner for norske kommuner.

  • Vi selger ingen ting, vi tilbyr kommunene å overta det daglige administrasjonsansvar ovenfor abonnenter og entreprenører samt tilsyn, dokumentasjon og drift av alle anlegg.
  • Vi innhenter selv de nødvendige feltdata og har egne databaser som lagrer alt av dokumentasjon som f.eks. anleggenes beliggenhet, tilknytning, tilstand, utslippstillatelser.
  • Vi har egne logistik og flåtestyringsverktøy som gjør enhver entreprenør i stand til å utfør ett hvert oppdrag uansett tid og sted, med rett utstyr til rette oppdrag.
  • Vi sørger for at dokumentasjon av tømming og avvik registreres i sann tid og rapporteres fortløpende til kommune og abonnent etter hvert som jobben utføres i felt.
  • Norsk Slam tilbyr ett verktøy, én tjeneste, ett system som ivaretar hele verdikjeden.
  • Vi øker kvaliteten på tjenesten, sikrer miljøet, reduserer kommunens arbeidspress og senker de kommunale avgiftene til abonnentene.

 

Kort om OFU-prosjektet

Norsk Slam er utviklet gjennom et omfattende OFU-prosjekt (Offentlig Forsking og Utviklingsprosjekt) i nært samarbeide med syv innovative kommuner og fire dyktige entreprenører. Målet med prosjektet er å jobbe bredt og avdekke og legge til \grunn «best praksis» på alle ledd i verdikjeden. Og på bakgrunn av det utvikle og skape ett helhetlig og høyeffektivt administrasjonssystem for håndtering av slam/slamtjeneste å tilby norske kommunene en mer ressursbesparende  og miljøvennlig måte å drifte og administrere slamtjenester på.

Og gjennom benyttelse av det vi utvikler skape et nasjonalt drift og administrasjonssenter som alle kommuner kan knytte seg til og hvor tjenestene og rutinene etter hvert standardiseres. En driftsform der stordriftsfordelene kommer miljøet, kommunene og abonnentene til del. Et administrasjonssenter som er spesialisert på slam og slamhåndtering med miljø, effektivitet, kvalitet, service og kostnader som hovedfokus.

Kort sagt: en situasjon hvor alle blir vinnere!

Og akkurat der er vi nå.

Det gjenstår i grunnen bare for meg å ønske dere alle hjertelig velkommen med på laget.

 

Petter Asle Mona

Daglig leder

Norsk Slam AS

 

Kort om nettsidene Norsk Slam

Disse nettsidene inneholder nyttig informasjon for deg som eier en slamtank. Du vil finne tips og råd under «Verdt å vite». Under «Slambehandling» har vi beskrevet mer om hvordan slamtømming gjennomføres gjøres i din kommune.

For deg som har ansvar for slamtømming i en kommune har vi beskrevet mer om hvordan Norsk Slam kan hjelpe deg under Tjenester fra Norsk Slam.