Snåsa banner

Snåsa

Kontakt-snasa

I Snåsa bor det 2 156 personer og det finnes omtrent 430 slamtanker.

Rutiner for slamtømming

 

Alle hovedtømminger av slam gjennomføres i sommerhalvåret. Alle tanker som behøver to eller flere tømminger årlig vil også bli tømt vår og høst. Kjente ekstratømminger kjøres samtidig som hovedtømminger. Ellers kan det som hastetømminger bestilles ved behov.

Hvordan varsles du som abonnement om forestående tømming?

Vi annonserer i lokalavis og sender ut SMS dersom ditt telefonnummer er registrert i våre databaser.

Tømmefrekvenser

Tømming 2016
Uke 36

Hammer – Holem – Vegseth – Moum – Dravland – Horjem – Seemsøra

Uke 37

Nagelus – Bomo – Ryggvold – Agle – Skartnes – Myrseth

Uke 39

Øvre Sørbygda – Ytre Sørbygda – Våg

Uke 40

Svarva – Sandnes – Snåsa sentrum

Helårsboliger – landbruk – industri med tilkoblet wc Fritidsboliger og hytter
Hovedtanker 1. kammer 1 gang pr. år Hvert 3. år
Påvirker hovedtankens størrelse tømmehyppigheten Ja, ved for liten dimensjonering i forhold til tankens rensekapasitet settes hyppigere tømmefrekvens. Som for bolig
Påvirker slamtankens belastning / forbruk tømmehyppigheten Ja, ved for stor belastning i forhold til tankens rensekapasitet settes hyppigere tømmefrekvens. Som for bolig
Klaringstanker 2.-3. kammer Hvert 3. år Som for bolig
Påvirker klaringstankens størrelse tømmehyppigheten Ja, ved for liten dimensjonering settes hyppigere tømmefrekvens. Som for bolig
Gråvannskummer. Kjøkken/bad. (Tanker uten tilkobling WC) Hvert 3. år Som for bolig
Tette tanker Minst en gang hvert år, eller ved behov Min. hvert 3. år, ellers ved behov.
Minirenseanlegg  Ikke angitt i forskrift. Avhenger av type anlegg og belastning. Følger normalt anbefaling fra leverandør, og fastsettes i utslippstillatelse. Som for bolig

Kjøreplaner

I Snåsa Kommune benyttes følgende kjøreplaner.

Kjøreplan 1: Nagelus – Ryggvold – Barstad – Myrseth – Omlia – Mollan – Ålmo – Mona

Kjøreplan 2: Mona – Heimveg – Dal – Våg – Svarva

Kjøreplan 3: Mediaas – Holsing – Imsdalen – Kjenstad – Gifstad – Klev

Kjøreplan 4: Strindmo – Oldernes – Brede – Brønsetbukta – Brønstad – Gran

Kjøreplan 5: Hammer – Holem – Vegseth – Moum – Dravland – Kinderås

Kjøreplan 6: Sandesflata – Sandnes – Vinje – Snåsa sentrum – Viosen – Seemsøra

 

Priser på slamtømming

Slamtømming Pris
Ordinær tømming 0-5 m³ Info mangler
Ordinær tømming per m³ over 5 Info mangler
Ordinær tømming Info mangler
Ekstratømming i rute Info mangler
Hastet/nødtømming Info mangler
Tillegg for traktor Info mangler
Bomtur Info mangler
Vintertillegg 01.12.-01.04. Info mangler
Slangutlegg over 50 m Info mangler

Fakturering

Kommunen fakturerer for slamtømming halvårs vis. Dersom du bestiller ekstratømming, spyling eller hastetømming vil også faktura for dette komme fra kommunen.

Kommunen har muligheten til å endre prisene på slamtømming årlig. Dette gjøres da etter en kommunal revisjon med vedtak.

Minirenseanlegg

Som eier har du ansvar for at anlegget er i forskriftsmessig stand. Kommunen har tilsynsmyndigheten. Jfr. forurensningsloven. Eieren av minirenseanlegg er pliktig til å føre drift/ tilsyn og vedligeholdslogg for minirenseanlegg som kan fremvises kommunen på forespørsel.

Øvrig

I Snåsa kommune gjør vi ikke forskjell på tømming av slamanlegg som er tilknyttet eller ikke tilknyttet kommunalt nett. Begge typer anlegg vil bli tømt med samme frekvens.

Husk at hvis et hus tas ut av bruk, stilles til forfall eller saneres, skal slamanlegg da slutt-tømmes.