Røyrvik banner

Røyrvik

Kontakt-Røyrvik

I Røyrvik bor det 498 personer og det finnes omtrent 150 slamtanker.

Rutiner for slamtømming

Første tømming av slam gjennomføres i perioden mai – juni. Andre tømming gjennomføres i perioden juni – september. Tredje tømming gjennomføres i perioden september – november.

Hvordan varsles du som abonnement om forestående tømming?

Tømming blir ikke varslet.

Tømmefrekvenser

Helårsboliger – landbruk – industri med tilkoblet wc Fritidsboliger og hytter
Hovedtanker 1. kammer 1 gang pr. år Som for bolig
Påvirker hovedtankens størrelse tømmehyppigheten Ja Nei
Påvirker slamtankens belastning / forbruk tømmehyppigheten Nei Som for bolig
Klaringstanker 2.-3. kammer 1 gang pr. år Som for bolig
Påvirker klaringstankens størrelse tømmehyppigheten Nei Som for bolig
Gråvannskummer. Kjøkken/bad. (Tanker uten tilkobling WC) Uaktuelt Som for bolig
Tette tanker Ved bestilling Ved bestilling
Minirenseanlegg  Ingen kjente minirenseanlegg Som for bolig

 

Priser på slamtømming

Slamtømming Pris
Ordinær tømming 0-2 m³ Avgiftstrinn 1/957
Ordinær tømming 2-5 m³ Avgiftstrinn 2/1919
Ordinær tømming 5-10 m³ Avgiftstrinn 3/2877

Fakturering

Kommunen fakturerer for slamtømming halvårlig.

Kommunen har muligheten til å endre prisene på slamtømming årlig. Dette gjøres da etter et vedtak i kommunestyret.

Øvrig

Husk at hvis et hus tas ut av bruk, stilles til forfall eller saneres, skal slamanlegg da slutt-tømmes.