Namsskogan banner

Namsskogan

Kontakt-Namsskogan

I Namsskogan bor det 922 personer og det finnes omkring 350 slamanlegg.

Rutiner for slamtømming

Alle hovedtømminger av slam gjennomføres i perioden april – mai så fort snøen har smeltet. Tanker med behov for tømming to eller flere ganger årlig tømmes også på høsten. Ekstratømminger og hastetømminger bestilles etter behov til entreprenøren.

Hvordan varsles du som abonnement om forestående tømming?

Vi har ikke oversikt over hvordan du som abonnement varsles.

Tømmefrekvenser

Helårsboliger – landbruk – industri med tilkoblet wc Fritidsboliger og hytter
Hovedtanker 1. kammer 1 gang pr. år Som for bolig
Påvirker hovedtankens størrelse tømmehyppigheten Nei Som for bolig
Påvirker slamtankens belastning / forbruk tømmehyppigheten Ja Nei
Klaringstanker 2.-3. kammer Hvert 3. år Som for bolig
Påvirker klaringstankens størrelse tømmehyppigheten Nei Som for bolig
Gråvannskummer. Kjøkken/bad. (Tanker uten tilkobling WC) Tømmes ikke Tømmes ikke
Tette tanker Etter behov Som for bolig
Minirenseanlegg  2. ganger i året Som for bolig

 

Priser på slamtømming

Slamtømming Pris
Ordinær tømming 0-5 m³ 1070 kr

Øvrig

Husk at hvis et hus tas ut av bruk, stilles til forfall eller saneres, skal slamanlegg da slutt-tømmes.