Lierne banner

Lierne

Kontakt-LierneI Lierne bor det 1 385 personer og det finnes omkring 530 slamtanker.

Rutiner for slamtømming

Alle hovedtømminger av slam gjennomføres i perioden mai – juni. Alle tanker som behøver to eller flere tømminger årlig vil også bli tømt i perioden august og utover. Det unngås å kjøre midt på sommeren grunnet varmen og de utfordringer dette gir. Ekstratømminger bestilles ved behov. Hastetømminger bestilles etter behov direkte til entreprenøren.

Hvordan varsles du som abonnement om forestående tømming?

Tømming blir ikke varslet

Tømmefrekvenser

Helårsboliger – landbruk – industri med tilkoblet wc Fritidsboliger og hytter
Hovedtanker 1. kammer 1 gang pr. år Etter bestilling
Påvirker hovedtankens størrelse tømmehyppigheten Nei Etter bestilling
Påvirker slamtankens belastning / forbruk tømmehyppigheten Ja Etter bestilling
Klaringstanker 2.-3. kammer 1 gang per år Etter bestilling
Påvirker klaringstankens størrelse tømmehyppigheten Nei Etter bestilling
Gråvannskummer. Kjøkken/bad. (Tanker uten tilkobling WC) Etter behov Etter bestilling
Tette tanker Bestilles etter behov Etter bestilling
Minirenseanlegg  Ingen kjente minirenseanlegg

Priser på slamtømming

Slamtømming Pris
Ordinær tømming 0-4 m³ 810,00 kr
Ordinær tømming per m³ over 4 m³ 202,50 kr
Hastet/nødtømming 1 200,00 kr

Fakturering

Kommunen fakturerer for slamtømming kvartalsvis. Dersom du bestiller ekstratømming eller hastetømming vil du motta en faktura for dette fra entreprenøren som utførte jobben.

Kommunen har muligheten til å endre prisene på slamtømming årlig. Dette gjøres da etter en kommunal revisjon med vedtak.

Øvrig

Husk at hvis et hus tas ut av bruk, stilles til forfall eller saneres, skal slamanlegg da slutt-tømmes.