Miljø

Miljø

Norsk Slam har sterkt fokus på en helhetlig miljøstrategi

Kort sagt kan en si at vi jobber for minst mulig forurensning, minst mulig transport og best mulig miljø.

Om vi skal forklare litt mer i detalj så jobber vi for å:

  • Bevisstgjøre og inspirere den enkelte abonnent til å ta ett tak å få oppgradert sitt slamanlegg til dagens miljøriktige standard og således få redusert dagens utslipp.
  • Bevisstgjøre og  inspirere kommunene til ønske å få ting på stell og gjennom å ha ett godt administrasjonssystem og slik legge til rette for at det for kommunene lar seg gjennomføre og få kontroll og rydde opp i avvik med enkle midler.
  • Raskt kartlegge og  fange opp eksisterende og potensielle forurensningskilder.
  • Bidra til å effektivt fjerne eksisterende forurensningskilder.
  • Øke bevisstheten omkring miljøvennlig håndtering av slam og slambehandling.
  • Etterbehandle og gjenbruke så mye slam som mulig  lokalt for å spare miljøet fra forurensning med transport.
  • Alltid behandle det enkelte slamanlegg med korrekt utstyr til rett tid for å redusere forurensning fra transport og redusere slitasje på utstyr.
  • Samarbeide med landbrukets rådgivende organ og gjennom god dokumentasjon og dialog bidra til at mest mulig etterbehandlet slam blir det det egentlig skal være, en god gjødselvare for landbruket.

Som engasjerte, positive og gjennomføringssterke personer  liker vi jobben vi utfører og dette smitter over på våre kunder og gir oss i fellesskap også et fantastisk fint arbeidsmiljø.